DETEKTIVENS (OG SOSIOLOGENS) UUTHOLDELIGE MELANKOLI

Krimhelter er en underlig rase. Av fag – i den grad de i det hele tatt har tilknytning til noen form for profesjon – er de gjerne utbrente politifolk, slitne advokater, ja selv en frustert sosialarbeider er det plass til i dette merkelige typegalleriet. Det er høyst forståelig at detektivvirksomheten deres sliter tungt.

Spørsmålet er om vi ikke nå trenger rekruttering fra helt nye grupper. Og her faller det naturlig å vurdere sosiologene som særlig interessante. Med den nødvendige dose samfunnsvitenskapelige teori og praksis som ballast, kunne Hanne Wilhelmsen oppklart drapene rett fra skrivebordet, Thygesen ville sluppet utrolig mye lettere fra strabasene, Konrad Sejer kunne konsentrert seg om hunden Kolberg, Harry Hole kunne brukt mer tid på møtene i AA, Cato Isaksen tatt bedre vare på familien sin, ja selv Gunnarstranda kunne holdt seg hjemme hos gullfisken i stedet for å slite med å få sannheten ut av løgnerne.

En nærmere analyse av forutsetningene for å utøve detektivyrket på en profesjonell måte, viser mange paralleller mellom sosiologen og krimhelten:

Men først og fremst; begge er fanget inn i en uutholdelig følelse av melankoli. Hvordan kan man ellers forholde seg til den innsikt i mennskesinnets innerste irrganger og mørke kroker som de i kraft av sin profesjon og erfaring nødvendigvis må skaffe seg?

Rainer Fassbinder, som tok sitt eget liv før han fylte førti og allikevel rakk å lage like mange spillefilmer, formulerte dillemaet presist: Ingen er den de er. Alle er annerledes. Tro meg.

Både sosiologen og detektiven besitter denne grunnleggende kunnskap. Og hva gjør de når de virkelig må ta inn over seg det faktum at vi alle kunne vært drapsmenn? Når de erkjenner at grunnen til at vi her og nå framtrer som vellykkede representanter for den dannede og herskende klasse, uplettet av mørke krefter, skyldes en lett blanding av direkte flaks, rene tilfeldigheter og en dose arv?

De blir melankolske.