INTERVJU I SOSIOLOGEN.NO:

Jan Mehlum – krimforfatter

Sosiologien har gjort krimforfatter Jan Mehlum bedre på å beskrive virkeligheten i all sin kompleksitet. Som sosiolog har han lært seg å være forsiktig med å kjøpe klisjeer.Jan Mehlum

Jan Mehlum (f. 1945) er en norsk forfatter og tidligere førsteamanuensis i sosiologi, utdannet fra Universitetet i Oslo.

Mehlum har jobbet med sosiologi i mange år. Han har tidligere også jobbet med film og kino, samt med forskningsmetododikk på handelshøyskolen BI. Han er nå forfatter på fulltid, men har også et nytt prosjekt under utvikling på høyskolen i Buskerud og Vestfold, i form av et nytt emnekurs med utgangspunkt i tv-serien The Wire.

TEKST: Regine Johansen Rød

FOTO: Publicom forlag

– Hva jobber du med?

– Jeg jobber i hovedsak med med skjønnlitterær skriving, som jeg har holdt på med i cirka 20 år. Tidligere jobbet jeg som førsteamanuensis, mens skrivingen var noe jeg gjorde på si. Nå fokuserer jeg kun på forfatterskapet. Det kommer en ny bok i månedsskiftet september/oktober.

– Hva går arbeidsoppgavene dine ut på?

– Jeg skriver en krimserie, og har bok nummer 15 på gang nå. Det er en sosialrealistisk serie, med virkelige begivenheter som bakteppe.. Jeg beveger meg i et landskap mellom sosiologi, kriminologi og fiksjon når jeg arbeider med kriminallitteratur.

Å gjøre research til bøkene jeg skriver kan sammenlignes med sosiologiske prosjekter, der man samler inn kunnskap samt fordyper seg i emner.

Jan Mehlum, sosiolog og kriminalforfatter

– Hvordan ser en vanlig dag ut for deg?

– Den inneholder to til tre skriveøkter, en på formiddagen, en på ettermiddagen, og kanskje en sent på natten. Research er også del av jobben. Å gjøre research til bøkene jeg skriver kan sammenlignes med sosiologiske prosjekter, der man samler inn kunnskap samt fordyper seg i emner. I disse dager er jeg for eksempel i ferd med å intervjue en sentral person i fotballens organisasjon knyttet til krimroman rundt fotball, penger og kriminalitet.


- Visste du hva du hadde lyst til å jobbe med mens du studerte sosiologi?

– Ja, for så vidt. Jeg hadde studert økonomi før jeg studerte sosiologi, men jobbet mye med bistandsøkonomi, også for NORAD i Øst Afrika. Når det gjelder jobb har jeg derimot skiftet både interesse og praksis flere ganger. Jeg har blant annet arbeidet med film og kino, og drevet med lederopplæring i mange år.

– Hvordan fikk du jobben du har nå?

– Jobben jeg har nå har jeg selv valgt – eller skapt så og si. Men jeg har jo vært ansatt i universitets- og høyskolesystemet i noe som oppleves som en menneskealder. Inntrykket mitt er imidlertid at det var lettere få jobb før, og at utdannede sosiologer i større grad kunne velge og vrake på jobbfronten. Nå er det større konkurranse om jobbene.

Tidligere jobbet jeg som førsteamanuensis, mens skrivingen var noe jeg gjorde på si. Nå fokuserer jeg kun på forfatterskapet

Jan Mehlum, sosiolog og kriminalforfatter

– Får du brukt sosiologiutdanningen i jobben din?

– Ja, når jeg skriver bøker bruker jeg spesielt forskningsmetode og teorifordypning slik man lærer i sosiologiutdanningen.

– Var noe av det du lærte på sosiologi avgjørende for jobben du har nå?

– Nei, ikke spesifikt. Men jeg synes like fullt at sosiologistudiet er en fantastisk allmennutdanning der man får innsikt i metoder og teoretiske forestillinger om hvordan verden ser ut. Alle burde studert sosiologi. Sosiologer kan brukes til alt, og ofte i kombinasjoner med andre fag. Det å studere sosiologi og bli sosiolog enten på master, bachelor eller phd-nivå gjør sitt til at man opplever at verden blir mer komplisert og vanskelig å beskrive, selv om grunnleggende strukturer knyttet til klasse, kjønn og marginalisering fortsatt er de viktigste innfallsvinklene til å forstå verden. Sosiologisk tankegang skaper refleksjon ved at man stiller spørsmål ved det meste. Som sosiolog skal man ikke kjøp klisjeer, uansett hvor vanlige de er. For bak kulisser og fasader finnes alltid en annen virkelighet.